Ir a Portada
  • Español
  • Català
  • Euskara
  • Galego
  • Valencià
Inici » Política de privacitat
Política de privacitat
Política de privacitat

Corporació Mútua és una entitat d'agrupació de Mútues d'Accidents de Treball i Malalties Professionals de la Seguretat Social (CESMA-MUTUA DE CEUTA SMAT, IBERMUTUAMUR, MAC-MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS, MC MUTUAL, MUTUA GALLEGA, MUTUALIA, SOLIMAT y UNIÓN DE MUTUAS), legalment constituïda, entitat Mancomunada de Mútues d'Accidents de Treball i Malalties Professionals de la Seguretat Social , figurant en el Registre de Centres i Serveis dependent de la Direcció General d'Ordenació de la Seguretat Social del Ministeri de Treball i Immigració amb el número 68, informa els Usuaris que compleix la vigent normativa de protecció de dades, i amb caràcter especial, la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, amb la Llei General de Sanitat i la resta de normativa de desenvolupament en el seu àmbit competencial.

D'acord amb el que disposa la normativa vigent, Corporació Mútua només recull les dades estrictament necessàries per a oferir els serveis derivats de la seua activitat com a entitat col·laboradora en la gestió de la Seguretat Social , així com en la realització d'altres prestacions, serveis i activitats atribuïdes per la Llei.

Aquesta política de protecció de dades podrà variar amb el temps degut als possibles canvis legislatius, jurisprudencials o dels criteris seguits per l'Agència Espanyola de Protecció de Dades i/o l'autoritat competent en cada moment. És per això que Corporació Mútua es reserva el dret a modificar aquest avís legal per a adaptar-lo a novetats legislatives o jurisprudencials que són vigents en el moment precís en què s'accedisca als websites, així com a pràctiques del sector.

En els anteriors supòsits, Corporació Mútua anunciarà en aquesta pàgina web els canvis introduïts amb prou antelació a la seua posada en pràctica.

Confidencialitat

Totes les dades proporcionades mitjançant correu electrònic o formularis electrònics seran tractades segons la normativa vigent sobre protecció de dades personals, i en tot cas tindran el caràcter de confidencial per al personal de l'entitat que gestione aquesta informació.

Informació sobre la voluntat de deixar les dades i les seves conseqüències

Voluntarietat

S'informa els Usuaris dels websites que les respostes a les preguntes plantejades en els formularis de recollida de dades contingudes en aquest website tenen caràcter voluntari, si bé la negativa a facilitar les dades sol·licitades pot comportar la impossibilitat d'accés als serveis que ho requerisquen.

Conseqüència

Mitjançant la implementació dels formularis inclosos en els diferents websites, relatius a serveis prestats per l'entitat, els Usuaris accepten la inclusió i tractament de les dades que proporcionen en un fitxer de dades de caràcter personal, del qual és titular Corporació Mútua, i es poden exercir els drets pertinents segons la clàusula següent.

Informació a l'usuari sobre els drets d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació de les seues dades

Els Usuaris podran exercitar, respecte de les dades recollides de la forma descrita en el punt anterior, els drets reconeguts a la Llei Orgànica 15/1999, i en particular els drets d'accés, rectificació, oposició i/o cancel·lació de dades. Els drets referits en el paràgraf precedent podran ser exercitats per cada Usuari mitjançant sol·licitud escrita i firmada, acompanyada de fotocòpia de DNI o Passaport, dirigida a l'adreça següent:

Corporació Mútua
C/. Príncipe de Vergara, 108 , 11ª planta. C.P. 28002 Madrid
A l'atenció de la Subdirecció Administrativa - Financera

Així mateix, si un Usuari no desitja rebre informació professional via correu electrònic o qualsevol altre mitjà, podrà comunicar-ho per qualsevol mitjà del quan quede constància de la recepció a Corporació Mútua a l'adreça indicada.

Informació sobre les dades que es conserven, durant quant temps i amb quina finalitat

Dades que es conserven

Exclusivament dades de contacte (caràcter bàsic), com ara el nom, cognom i l'e-mail. En els formularis de consulta que es troben a la web es recull aquella informació que ens ajuda a respondre les consultes o preguntes que ens formulen. Aquesta informació és rebuda per Corporació Mútua i mai no és venuda, cedida o arrendada a altres empreses, exceptuant-ne el cas lògic per a la prestació del servei.

Corporació Mútua és responsable d'aquests fitxers de dades de caràcter personal, creats per i per a Corporació Mútua, amb les finalitats de realitzar el manteniment i gestió de la relació amb els Usuaris, informació i distribució dels productes i serveis de l'organització, així com la realització d'activitats diverses.

La finalitat

Així mateix, l'informem que la informació de les bases de dades podrà ser usada per a la identificació dels Usuaris i per a la realització d'estudis estadístics dels Usuaris registrats.

Durant el procés de recollida de dades, i sempre que se sol·liciten dades, els Usuaris seran informats del caràcter obligatori o voluntari de la recollida de dades, i en cas que no es deduïsca implícitament del formulari electrònic en qüestió, de la necessitat de la seva implementació per a l'accés dels Usuaris a determinats continguts facilitats en els websites (continguts professionals, divulgacions normatives, xats, fòrums, etc.).

Si escau, se sol·licitarà als Usuaris el consentiment perquè Corporació Mútua puga fer ús de les seves dades per tal de remetre'ls informació relativa a l'entitat, a les activitats que desenvolupa o a altres temes relacionats.

Compromís de l'usuari perquè les seves dades estiguin inscrites en un fitxer

Introduir les dades en algun o alguns dels fulls de captació de dades implica l'acceptació d'aquestes condicions d'ús i política de privacitat, donant per entès que l'usuari ha estat informat de les seues condicions d'ús i avís legal i que es compromet al seu íntegre compliment durant la navegació i participació a www.corporacionmutua.com.

Evitar la transmissió de dades a terceres empreses sense consentiment exprés de l'usuari

Així mateix, i tret que s'haja informat l'Usuari de la possible existència de cessions de les seues dades a tercers, i se n'haja recaptat el consentiment, en cap cas, tret dels casos emparats per la legislació vigent, cap tercer aliè a Corporació Mútua tindrà accés, sense el consentiment exprés dels Usuaris, a les seues dades personals i/o de navegació. A la resta de casos Corporació Mútua col·laborarà perquè els tercers complisquen la legislació vigent, si bé la responsabilitat serà exigible als esmentats tercers.

Corporació Mútua no ven, lloga o cedeix les dades personals dels usuaris d'aquesta web, a excepció del cas que siga necessari per a la pròpia prestació del servei.

Baixa de la llista de distribució d'informació professional

Ocasionalment, Corporació Mútua envia un e-mail notificant millores o novetats que es produïsquen a qualsevol d'aquestes pàgines web de l'entitat. En qualsevol moment poden donar-se de baixa enviant un e-mail a informacion@corporacionmutua.com

© Corporación Mutua, entidad mancomunada de M.A.T.E.P.S.S. nº 68. Todos los derechos reservados.